Kas ir psihoterapeits un psihoterapija?

Psihoterapeits ir speciālists, kurš ir ieguvis atbilstošu izglītību kādā no psihoterapijas virzieniem. Psihoterapeita pamatizglītība var būt psihologs, sociālais darbinieks, pedagogs, teologs, filozofs, ārsts u.c. Līdzīgi kā psihologam, psihoterapeita darbs ir sniegt psiholoģisku palīdzību - izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt klientam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Nav ceļa uz labām attiecībām – labas attiecības ir ceļš.

aut. nez.

Salīdzinājumā ar psiholoģisko konsultēšanu psihoterapija ir ilgstošāks un dziļāks darbs, kas vērts uz klienta personības izmaiņām. Dziļāks darbs nozīmē pētīt, apzināties un saprast visu klienta personību (nevis tikai vienu problēmu) un psiholoģisko grūtību iemeslus. Bieži grūtību iemesli ir slēpti, tādēļ ir nepieciešams ilgāks laiks, lai tos spētu apzināties. Cilvēka personība veidojas ilgā laika posmā, tādēļ nav iespējams dažās konsultācijās panākt ilgstošas personības izmaiņas. Atkarībā no izvirzītajiem terapijas mērķiem, psihoterapija var būt vairākus mēnešus un pat gadus ilga.

Psihoterapija ir piemērota gadījumos, kad klienta problēmas (kuras varētu būt ilgušas dažus mēnešus un pat vairākus gadus) nav iespējams atrisināt dažās tikšanās reizēs. Psihoterapija ir piemērota arī cilvēkiem, kuri vēlas vairāk izprast sevi, savu jūtu pasauli, savas uzvedības likumsakarības un vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Ģimenes psihoterapija/sistēmiskā ģimenes psihoterapija

Ģimenes psihoterapija ir psihoterapijas novirziens, ko izmanto ģimenes sistēmas iekšienē esošo problēmu diagnostikai un korekcijai. Tā palīdz ģimenes locekļiem disfunkcionālos mijiedarbības veidus ģimenē mainīt uz adekvātākiem.

Ģimenes terapija atšķiras ar to, ka ģimenes terapeits (terapeiti) strādā ne tikai ar to ģimenes locekli, kam ir "problēma", bet ar visu ģimeni. Ģimene tiek aplūkota kā viens veselums, un viena cilvēka problēma tiek apskatīta ģimenes kontekstā, jo katrs indivīds ir ģimenes sistēmas daļa.

Svarīgākie ģimenes psihoterapijas mērķi ir:

 • ģimenes locekļu saskarsmes uzlabošana;
 • ģimene kā sistēma: ģimenes stiprināšana;
 • laulības stiprināšana;
 • iesīkstējušu lomu un uzvedības noteikumu mainīšana;
 • ģimenes krīzes situāciju pārvarēšana.

Psihoterapijas virzieni Latvijā:

 • Ģimenes psihoterapija
 • Eksistenciālā psihoterapija
 • Geštaltterapija
 • Hipnoterapija
 • Psiho-organiskā analīze
 • Psihoanalītiskā psihoterapija
 • Psihodinamiskā psihoterapija
 • Psihodrāma