Es un mans bērns vēl tuvāki jeb terapeitiskā spēle un MIM

Bērna personību, skatu uz pasauli un drošību vislielākajā mērā ietekmē tieši attiecības ar vecākiem. Vecāki un bērns ir savienoti ar nesaraujamām saitēm, kuras dažādu dzīves situāciju un notikumu iespaidā kļūst stiprākas vai zaudē savu spēku. Reizēm saikne ir noturīga jau no pirmajām bērna dzimšanas stundām, citreiz to neizdodas veidot tik sirsnīgu vai tuvu kā vēlētos un kā nepieciešams. Vecāku un bērnu attiecību stiprināšanā un grūtību pārvarēšanā, kā arī bērna emocionālā komforta uzlabošanā ļoti efektīva ir terapeitiskās spēles metode.

Terapeitiskā spēle un MIM ir īpaši piemērota bērniem no 0 līdz 7 gadu vecumam, bet to var veiksmīgi izmantot arī ar vecākiem bērniem un pusaudžiem. Nodarbības var apmeklēt arī grūtnieces, lai jau sāktu veidot attiecības ar gaidāmo bērnu, un pieaugušie, kuri vēlas labāk saprast sevi un iemācīties sazināties ar saviem bērniem. Terapeitiskā spēle paredzēta arī veciem cilvēkiem.

Kas ir MIM?

MIM jeb Maršaka interakcijas metodi izmanto attiecību novērošanai starp diviem cilvēkiem, visbiežāk to izmanto vecāku-bērnu attiecību izpētei un noteikšanai. Piemērota visa vecuma bērniem, sākot no dzimšanas, izmantojama arī grūtniecības laikā.

Metodi izmanto arī aizbildniecības jautājumu, adoptētāju/audžu ģimeņu gadījumā un situācijās, kad attiecību izvērtējums nepieciešams, piemēram, tiesai vai bāriņtiesai.

Pirmā tikšanās ir intervija ar māti un/vai tēvu (aizbildņiem, audžuvecākiem vai citu personu, kas ir bērna galvenais aprūpētājs).

Otras tikšanās laikā viens no vecākiem un bērns piedalās Maršaka interakcijas metodē.

Trešās tikšanās laikā otrs no vecākiem un bērns piedalās Maršaka interakcijas metodē.

Ceturtajā sesijā vecākiem tiek sniegta atgriezeniskā saite - rezultāti.

Parasti sesija, kurā tiek veikts MIM ir 30 - 60 min. gara un tā reizēm tiek filmēta.

Kas ir terapeitiskā spēle?

Terapeitiskās spēles (Theraplay) pieeja ir strukturēta spēļu terapija bērniem un vecākiem. Tā ir balstīta uz veselīgu bērnu un vecāku savstarpējo mijiedarbību, ir aktīva, iesaistoša, jautra, fiziska, personīga un rotaļīga. Terapeitiskajā spēlē liela nozīme ir dažāda veida pieskārieniem. Mērķis: uzlabot emocionālo piesaisti (t.s. pieķeršanos), bērna pašvērtējumu un uzticēšanos citiem. Turklāt, līdztekus citiem ieguvumiem, labas attiecības ar vecākiem nodrošina bērna spēju labāk risināt dažādas situācijas.

Terapeitiskās spēles ieguvumi:

 • vecāku - bērnu attiecību uzlabošana, stiprināšana;
 • drošas piesaistes (emocionālās pieķeršanās) veidošana;
 • bērna iekšējās drošības un pārliecības par sevi stiprināšana;
 • bērna spējas veidot labākas sociālās attiecības, empātijas spējas attīstīšana.

Īpaši lietderīga šādos gadījumos:

 • vecāku-bērnu attiecībās ir piedzīvots zaudējums, trauma vai atšķirtība;
 • adopcijas/aizbildņu/audžu ģimenes gadījumā;
 • trauma vai paaugstināts stress;
 • bērniem ar UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms);
 • agresīviem bērniem, bērniem ar lielām dusmu lēkmēm;
 • pārmērīga nepaklausība, naidīga uzvedība pret autoritātēm;
 • noslēgtiem, izteikti kautrīgiem bērniem;
 • bērniem ar depresīvu, izteikti nomāktu uzvedību;
 • dažādu baiļu (fobiju) gadījumā;
 • bērniem, kuriem ir grūtības iekļauties sabiedrībā, socializēties un veidot draudzības;
 • bērniem ar attīstības traucējumiem, arī autisma gadījumā.

Sesiju norise, iekļaujot terapeitiskās spēles pieeju

Sākotnēji notiek izpēte ar MIM. Pēc MIM speciālists izvērtē rezultātus un izvēlas bērnam piemērotāko terapeitiskās spēles gaitu, uzdevumus un ģimenes attiecību stiprināšanas veidus.

Turpmākajās reizēs nodarbībās tiek iesaistīti terapeitiskās spēles elementi, ik pēc 3 - 4 sesijām tiekoties tikai ar vecākiem un pārrunājot progresu un mērķus. Vēlamā rezultāta sasniegšanai kopumā notiek 15 - 23 sesijas, atkarībā no mērķa un grūtības.

Medicīniskais pamatojums

Smadzeņu attīstību nodrošina stimulācija no ārpasaules.

Medicīniski ir izpētīts un pierādīts, ka zīdaiņa smadzeņu attīstību ietekmē attiecību kvalitāte ar vecākiem (primārajiem aprūpētājiem). Droša pieķeršanās, piesaiste veicina smadzeņu labās puslodes limbiskās sistēmas attīstību, kura ir atbildīga par emocionālo attīstību un spēju socializēties.

Jaunākie pētījumi smadzeņu darbībā ir pierādījuši, ka terapeitiskā spēle ir efektīva bērniem ar atšķirīgām grūtībām, tā iedarbojas uz nepieciešamajām smadzeņu zonām un bērns:

 • iegūst labāku pašuztveri un emocionālo pašsajūtu;
 • labāk mācās;
 • veiksmīgāk sazinās ar citiem cilvēkiem.

Pat tad, ja agrā bērnībā (vai vēlākos gados) ir bijuši smadzeņu sistēmas attīstības traucējumi, ir iespējams veikt korekcijas, jo līdz pat pusaudžu gadiem smadzenes ir pietiekami elastīgas un vieglāk pakļaujas izmaiņām.