Kristīne Eglīte-Reiša (bij. Veckrāce)

sertificēta klīniskā psiholoģe, sertificēta sistēmiskā ģimenes psihoterapeite

 

ESMU MĀCĪJUSIES UN IEGUVUSI:

 • 2016.: Psiho-organiskās analīzes pamata koncepcijas, bāzes līmenis; Baltijas Psiho-organiskās analīzes institūts, Sertif.reģ.nr.: 14, 07.08.2016.
 • 2014.: Eiropas Psihoterapijas Asociācijas sertifikāts, EAP, 15.05.2014.
 • 2011.: psihoterapeita sertifikāts, LPB (Nr. 0273), No 2013.: Nr 0333
 • 2010.: klīniskā psihologa sertifikāts, LKPA (Nr. 0027/2010)
 • 2009.: Sistēmiskās Ģimenes Psihoterapijas diploms, LĢPB
 • 2004.: sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (kvalifikācija – klīniskais psihologs), Latvijas Universitāte
 • 2002.: psihologa asistenta kvalifikācija, Latvijas Universitāte
 • 2001.: sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte
 • 1997.: vidējā izglītība, Juglas ģimnāzija

PAPILDUS ESMU APGUVUSI:

 • 2014.: mācības – Tersapēles 2. līmeņa apmācība; The Theraplay Institute, Mary Ring
 • 2013.: Seminārs „Simboli un to izmantošana psihoterapeitiskajā darbā", Ginta Ratniece, Rīga, Latvija
 • 2013.: Seminārs „Dialogue Against Domestic Violence training", Per Holten Anderen un Rikke Hoegsted (Dānija), Rīga, Latvija
 • 2013.: Meistarklase „Ģimene kā bērna „sociālā dzemde"", Lucie Hornova (Čehija) un „Uz bērnu orientēta prakse/darbs ar bērniem ģimenēs" Dr. Aileen Tierney (Īrija), Rīga, Latvija
 • 2012.: Seminārs „Raksturoloģijas cikla seminārs par depresīvām, mazohistiskām un hipomaniakālām personībām", Ginta Ratniece,Rīga, Latvija
 • 2012.: Seminārs „Izvēles teorijas metodes skolēnu un ģimeņu konsultēšanā", Ph.D.T.Evans, G.Carter, (ASV), Rīga, Latvija
 • 2011.: Seminārs „Raksturoloģijas cikla otrais seminārs par psihopātiem, sociopātiem un robežstāvokļa personībām”, Latvija, Rīga, Ginta Ratniece
 • 2011.: Tālākizglītības seminārs "Impulsi pāru konsultēšanai un terapijai", Latvija, Rīga, LĢPB
 • 2011.: Seminārs „Raksturoloģijas cikla pirmais seminārs par narcistiskām personībām”, Latvija, Rīga, MIA prakse – Ginta Ratniece
 • 2011.: Seminārs - apmācība „Ahenbaha bērnu uzvedības novērtēšanas sistēma” Latvija, Rīga
 • 2011.: Seminārs - apmācība „TSCC aptauja” Latvija, Rīga
 • 2010.: mācības- Teraspēle un MIM (Introductory Theraplay and Marsachk Interaction Method training). The Theraplay Institute, Mary Ring.
 • 2009.: mācības „Posttraumatisks stresa sindroms (PTSS) kā sekas seksuālai varmācībai, ko piedzīvojušas sievietes un meitenes – tā atpazīšana, konsultēšana un vērtīgi ieteikumi”, krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”
 • 2007.: sertificēta izmantot „Vudkoka-Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju testu” (The Woodcock-Munoz Foundation)
 • 2007.: Latvijas Psihiatru asociācijas izsniegts sertifikāts par lekciju ciklu un piedalīšanos semināros „Aktuālie jautājumi Psihiatrijā un Psihofarmakoloģijā”
 • 2006.: sertificēta veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju (nodibinājums „Centrs Dardedze”)
 • 2006.: apgūta preventīvā programma „Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē”, projekts „Džimba” (nodibinājums „Centrs Dardedze”)

ESMU STRĀDĀJUSI:

 • 2002. – 2006. Dobeles 2. vidusskola, skolas psiholoģe (individuālās konsultācijas, lekcijas, darbs ar grupu, pētījumi)
 • no 2003. - Rehabilitācijas centrs „Baltezers", psiholoģe, psihoterapeite
 • LU Psiholoģiskās palīdzības centrs, psihologa prakse (2003. – 2004.)
 • 2005. – 2009. Berģu pamatskola, psiholoģe
 • no 2005. PRIVĀTPRAKSE, darbs ar individuāliem klientiem, pāriem, ģimenēm, psiholoģe un ģimenes psihoterapeite
 • 2005. – 2007. lektore Māmiņu skolā (r/c „Baltezers"), psihologs
 • 2005. – grupas nodarbību vadītāja un lektore pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem nodarbību ciklā „Mēs vēl dzīvojam"
 • 2005. – lektore projektā „Ģimeņu un speciālistu izglītošanas un apmācības pasākumi"
 • no 2008. – psihologa konsultācijas Ādažu sociālajā dienestā
 • 2009.- 2010. – nodarbības-lekcijas bērnu invalīdu vecākiem Ādažu sociālajā dienestā
 • no 2011.- sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu: vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācija
 • 2012. sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu: grupu nodarbības bezdarbniekiem
 • 2013. sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu: psihologa konsultācijas bērniem, vecākiem, ģimenēm ar bērniem
 • 2013. lektore RD Labklājība departamenta un LĢPB lekciju ciklā „Personības attīstība un savstarpējās attiecības" lekcijā „Bērns vecāku šķiršanās krustcelēs"
 • 2013.-2014. biedrība „Ķekavas māmiņu klubs" – psihoterapeita pakalpojumi (grupu nodarbības bērnu invalīdu vecākiem)
 • 2014. lektore RD Labklājības departamenta un LĢPB lekciju ciklā "Personības attīstība un savstarpējās attiecības" lekcijā "Šķiršanās - kā tas ietekmē ģimeni"

LKPA, LSĢPB un LPB biedre. 

No 2012.g. LSĢPB valdes locekle.