Kristīne Eglīte-Reiša (bij. Veckrāce)

sertificēta klīniskā psiholoģe

sertificēta psihoterapijas speciāliste:    sistēmiskā ģimenes psihoterapeite

                                                              psihoorganiskās analīzes psihoterapeite

supervizore: psihologs - pārraugs klīniskās un veselības psiholoģijas jomā

                     psihologs - pārraugs konsultātīvās psiholoģijas jomā

 

ESMU MĀCĪJUSIES UN IEGUVUSI:

 • 2019.: Pilns psihoorganiskās analīzes mācību kurss; Baltijas Psiho-organiskās analīzes institūts, Sertifikāts Nr. B17, 21.02.2019.
 • 2018.: Psihologa reģistrācijas apliecība: klīniskā un veselības psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija. Nr. 7000347
 • 2018.: Psihologa sertifikāts klīniskās un veselības psiholoģijas jomā. Nr.: 3300244
 • 2018.: Psihologa sertifikāts konsultatīvās psiholoģijas jomā. Nr.: 1500226
 • 2018.: Psihologa – pārrauga apliecība klīniskās un veselības psiholoģijas jomā. Nr. 3300083
 • 2018.: Psihologa - pārrauga apliecība konsultatīvās psiholoģijas jomā. Nr. 1500075
 • 2014.: Eiropas Psihoterapijas Asociācijas sertifikāts, EAP, 15.05.2014.
 • 2011.: psihoterapeita sertifikāts, LPB (Nr. 0273), No 2018.: Nr 0516
 • 2010. - 2018.: klīniskā psihologa sertifikāts, LKPA (Nr. 0027/2010)
 • 2009.: Sistēmiskās Ģimenes Psihoterapijas diploms, LĢPB
 • 2004.: sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (kvalifikācija – klīniskais psihologs), Latvijas Universitāte
 • 2002.: psihologa asistenta kvalifikācija, Latvijas Universitāte
 • 2001.: sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte
 • 1997.: vidējā izglītība, Juglas ģimnāzija

PAPILDUS ESMU APGUVUSI:

 • 2019.: Seminārs “Kriminālprocesa vispārīgs raksturojums. Psihologa statuss kriminālprocesā”, “Psihologs civilprocesā un administratīvajā procesā”, “Psihologa profesionālās darbības atšķirības tiesu psiholoģiskajā ekspertīzē un psiholoģiskajā izpētē.”, Rīga, Latvija, LPB
 • 2019.: Seminārs “Darbs ar klientiem ar bipolāriem traucējumiem jeb bipolārās viltības.” Marija Alehina, Rīga, Latvija, LKPA
 • 2019.: Seminārs “Radošais process – darbā un dzīvē.” Ginta Ratniece, Rīga, Latvija
 • 2018.: Starptautisks Otto Kernberga seminārs “Mīlestības attiecības. Pataloģija un norma”. Kijeva, Ukraina
 • 2015.: Meistarklase „Kā atvieglot spēka un varēšanas sajūtas atgūšanas procesu ģimenei ģimenes terapijā”, Jan De Mol (Beļģija) un „Pieņemšanas un uzticēšanās terapija ar mīlestību – mīlestības pilna pāru konsultācija”, Tom Pinkall, Vācija
 • 2014.: Seminārs “Piedošanas psiholoģijas aspekti”, LVPA, Aija Dudkina, Rīga, Latvija
 • 2014.: Seminārs “Personības miejiedarbība ar sistēmu (ģimeni)”, Ginta Ratniece, Rīga, Latvija
 • 2014.: mācības – Tersapēles 2. līmeņa apmācība; The Theraplay Institute, Mary Ring
 • 2013.: Seminārs „Simboli un to izmantošana psihoterapeitiskajā darbā", Ginta Ratniece, Rīga, Latvija
 • 2013.: Seminārs „Dialogue Against Domestic Violence training", Per Holten Anderen un Rikke Hoegsted (Dānija), Rīga, Latvija
 • 2013.: Meistarklase „Ģimene kā bērna „sociālā dzemde"", Lucie Hornova (Čehija) un „Uz bērnu orientēta prakse/darbs ar bērniem ģimenēs" Dr. Aileen Tierney (Īrija), Rīga, Latvija
 • 2012.: Seminārs „Raksturoloģijas cikla seminārs par depresīvām, mazohistiskām un hipomaniakālām personībām", Ginta Ratniece,Rīga, Latvija
 • 2012.: Seminārs „Izvēles teorijas metodes skolēnu un ģimeņu konsultēšanā", Ph.D.T.Evans, G.Carter, (ASV), Rīga, Latvija
 • 2011.: Seminārs „Raksturoloģijas cikla otrais seminārs par psihopātiem, sociopātiem un robežstāvokļa personībām”, Latvija, Rīga, Ginta Ratniece
 • 2011.: Tālākizglītības seminārs "Impulsi pāru konsultēšanai un terapijai", Latvija, Rīga, LĢPB
 • 2011.: Seminārs „Raksturoloģijas cikla pirmais seminārs par narcistiskām personībām”, Latvija, Rīga, MIA prakse – Ginta Ratniece
 • 2011.: Seminārs - apmācība „Ahenbaha bērnu uzvedības novērtēšanas sistēma” Latvija, Rīga
 • 2011.: Seminārs - apmācība „TSCC aptauja” Latvija, Rīga
 • 2010.: mācības- Teraspēle un MIM (Introductory Theraplay and Marsachk Interaction Method training). The Theraplay Institute, Mary Ring.
 • 2009.: mācības „Posttraumatisks stresa sindroms (PTSS) kā sekas seksuālai varmācībai, ko piedzīvojušas sievietes un meitenes – tā atpazīšana, konsultēšana un vērtīgi ieteikumi”, krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”
 • 2007.: sertificēta izmantot „Vudkoka-Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju testu” (The Woodcock-Munoz Foundation)
 • 2007.: Latvijas Psihiatru asociācijas izsniegts sertifikāts par lekciju ciklu un piedalīšanos semināros „Aktuālie jautājumi Psihiatrijā un Psihofarmakoloģijā”
 • 2006.: sertificēta veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju (nodibinājums „Centrs Dardedze”)
 • 2006.: apgūta preventīvā programma „Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē”, projekts „Džimba” (nodibinājums „Centrs Dardedze”)

ESMU STRĀDĀJUSI:

 • 2002. – 2006. Dobeles 2. vidusskola, skolas psiholoģe (individuālās konsultācijas, lekcijas, darbs ar grupu, pētījumi)
 • no 2003. - Rehabilitācijas centrs „Baltezers", psiholoģe, psihoterapeite
 • LU Psiholoģiskās palīdzības centrs, psihologa prakse (2003. – 2004.)
 • 2005. – 2009. Berģu pamatskola, psiholoģe
 • no 2005. PRIVĀTPRAKSE, darbs ar individuāliem klientiem, pāriem, ģimenēm, psiholoģe un ģimenes psihoterapeite
 • 2005. – 2007. lektore Māmiņu skolā (r/c „Baltezers"), psihologs
 • 2005. – grupas nodarbību vadītāja un lektore pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem nodarbību ciklā „Mēs vēl dzīvojam"
 • 2005. – lektore projektā „Ģimeņu un speciālistu izglītošanas un apmācības pasākumi"
 • no 2008. – psihologa konsultācijas Ādažu sociālajā dienestā
 • 2009.- 2010. – nodarbības-lekcijas bērnu invalīdu vecākiem Ādažu sociālajā dienestā
 • no 2011.- sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu: vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācija
 • 2012. sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu: grupu nodarbības bezdarbniekiem
 • 2013. sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu: psihologa konsultācijas bērniem, vecākiem, ģimenēm ar bērniem
 • 2013. lektore RD Labklājība departamenta un LĢPB lekciju ciklā „Personības attīstība un savstarpējās attiecības" lekcijā „Bērns vecāku šķiršanās krustcelēs"
 • 2013.-2014. biedrība „Ķekavas māmiņu klubs" – psihoterapeita pakalpojumi (grupu nodarbības bērnu invalīdu vecākiem)
 • 2014. lektore RD Labklājības departamenta un LĢPB lekciju ciklā "Personības attīstība un savstarpējās attiecības" lekcijā "Šķiršanās - kā tas ietekmē ģimeni"

DALĪBA KONFERENCĒS UN SEMINĀROS:

 • 2002. ECPAT (End Child Prostitution and Trading) starptautiskā konference Beļģijā
 • 2003. Latvijas klīnisko psihologu asociācijas 1. konference „Klīniskā psiholoģija un atkarība” Rīga, Latvija
 • 2004. Starptautiskā konference: „Ģimenes psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība”. Rīga, Latvija
 • 2005. Seminārs „Indigo bērni”. Rīga, Latvija
 • 2005. Konference: „Pirmā attālinātās konsultēšanas konference: Uzticības tālruņu palīdzības nozīmīgums mūsdienu sabiedrībā”. Rīga, Latvija
 • 2006. LKPA konference: „Mūsdienu aktuālās problēmas klīniskā psiholoģijā” Rīga, Latvija
 • 2009. LĢPB konference: „Kad mīlestībai vajadzīga palīdzība”. Rīga, Latvija
 • 2010. LKPA konference: „Klīnisko psihologu pavasara konference”. Rīga, Latvija
 • 2010. Seminārs „Erotiskā transference un kontrtransference jeb erotiskā pārnese un pretpārnese”. Rīga, Latvija
 • 2010. 1. apvienotais Latvijas psihologu kongress Rīga, Latvija
 • 2011. LPB konference „Terapeitiskās attiecības. Prieks un nogurums”, Rīga, Latvija
 • 2012. LPB konference „Psihoterapijas filozofiskie un garīgie aspekti”, Rīga, Latvija
 • 2012. LPB konference „Trīs tēmu prezentācija ar gadījumu ilustrāciju dažādu psihoterapijas virzienu skatījumā”, Rīga, Latvija
 • 2013. LĢPB seminārs „Ģimenes psihoterapeita pieredze/sadarbība ar valsts institūcijām”, Rīga, Latvija
 • 2013. LĢPB starptautiskā konference „..un pa vidu cilvēkbērns...”, Rīga, Latvija – organizācija un dalība kā klausītājam
 • 2013. LPB un LĀPA konference „Darbs ar seksualitātes jautājumiem psihoterapijā: teorija, prakse, gadījumi”, Rīga, Latvija
 • 2013. LPB konference „Brīvība. Izvēle. Mīlestība. Dzīves jēga. Nāve. Eksistenciālie jautājumi psihoterapijā.”, Rīga, Latvija
 • 2015. LKPA 6. konference. Rīga, Latvija
 • 2015. LSĢPB starptautiska konference „Starp mums, vecākiem, runājot.” (dalība un organizācija) Rīga, Latvija
 • 2015. LPB konference „Starpkulturālie jautājumi psihoterapijā – vai esam gatvi?” Rīga, Latvija
 • 2016. LPB, LPA, LĀPA zinātniskā konference „Trauksme – dažādi skatījumi, vienota problēma”. Rīga, Latvija
 • 2017. LKPA 8. konference. Rīga, Latvija
 • 2018. LSĢPB konference “Mana ģimene – mans zemes stūrītis.” (organizācija) Rīga, Latvija
 • 2018. LPB seminārs-diskusija “Vara. Sekss. Nauda. Psihoterapeitiskās attiecības”. Rīga, Latvija
 

LSĢPB biedre (Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapietu biedrība)

LPOA biedre (Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācija)

LPB biedre (Latvijas psihoterapeitu biedrība)

EAP biedre (European association of psychotherapy)

LKPA biedre (Latvijas klīnisko psihologu asociācija)

 

No 2012.g. - 2018.g.  LSĢPB valdes locekle.