Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē (bakalaura un maģistra grāds) - speciālists ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs parasti konsultē neskaidru jautājumu vai dzīves grūtību gadījumā, kuras visbiežāk ir īslaicīgas un saistītas ar tagadnē notiekošo. Psiholoģiskajā konsultēšanā ietilpst arī krīzes situācijas.

Ir tikai viena patiesa greznība uz pasaules: cilvēcisku attiecību krāšņums.

A. Sent-Ekziperī

Psihologa darbs ir izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt klientam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Psiholoģiskā palīdzība tiek sniegta garīgo, emocionālo, uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumā.

Vairumā gadījumu psiholoģiskā konsultēšana ir īslaicīga un orientējas uz konkrēto aktuālo grūtību, neveicot padziļinātu ieskatu cilvēka personībā un dzīvē.

Psihologs konsultē (konsultēšana vērsta uz traucējumu izpratni, mazināšanu, novēršanu, kā arī resursu atklāšanu un pilnveidošana), veic psiholoģisko izpēti un sagatavo atzinumus.

Psihologs var strādāt individuāli ar klientu vai vadīt grupu.

Psihologa kvalifikācijas:

  • klīniskais psihologs - darbs stacionāros, ambultaorās iestādēs, privātpraksēs, rehabilitācijas un krīžu centros;
  • skolu psihologs (izglītības psihologs) - strādā skolā;
  • organizāciju psihologs - strādā organizācijā;
  • u.c. sfēras (piemēram, sporta psihologs), kuras Latvijā šobrīd ir mazāk izplatītas.